Říjen 2022:

Evropský projekt SUSMILE koordinovaný baskickým klastrem pro mobilitu a logistiku a financovaný v rámci programu ERASMUS+ prostřednictvím Španělské národní agentury pro mezinárodní vzdělávání (SEPIE), pokračuje úspěšně vpřed.

Za české partnery se Česká logistická asociace spolu s VŠLG a NVF úspěšně podílí na jeho vývoji.

Online vzdělávací kurz pro podporu dálkového vzdělávání v oblasti udržitelné logistiky na poslední míli má dva digitální školicí nástroje: e-learningový modul a počítačovou hru pro praktické testování.  Kurz bude dostupný ve více jazycích. Bude koncentrovat i dokumenty týkající se evropské legislativy městské logistiky. Bude sloužit studentům středních i vysokých škol k porozumění problematiky logistiky poslední míle dynamickou formou a zároveň k širšímu povědomí o oboru logistiky při rozhodování volby dalšího studia či zaměstnání.

Dne 15. září bylo dokončeno první externí testování e-learningového modulu, na které bude navazovat dokončení výukového materiálu.  E-learningový modul bude spolu s interaktivní hrou zveřejněn na jaře 2023.