Po dvou letech intenzivní práce byl projekt spolufinancovaný programem Erasmus+ úspěšně dokončen.

 

Osm partnerů ze čtyř evropských zemí (Španělska, Francie, Itálie a České republiky) vytvořilo online vzdělávací materiály a online hru v oblasti udržitelné logistiky na poslední míli. K úspěchu projektu přispělo také dalších 9 poskytovatelů odborného vzdělávání a institucionálních subjektů, kteří se podíleli na testování výukové platformy a online hry.

Cílem projektu SUSmile (“Successful online learning for sustainable last mile logistics”) bylo přispět ke zlepšení dovedností v odvětví logistiky pomocí nových kvalitních digitálních vzdělávacích zdrojů tak, aby centra odborného vzdělávání mohla svým studentům poskytnout praktické a inovativní koncepty související s udržitelnou logistikou na poslední míli.

V rámci projektu SUSMILE byly vytvořeny e-learningové kapsle zaměřené jednak na úvodní seznámení se s problematikou, tak i na následné odbornější vzdělávání, včetně teoretických a hodnotících materiálů, které pomohou uživateli získat klíčové znalosti v oblastech, jako jsou distribuční schémata na poslední míli, sklady / konsolidační centra / výdejny zboží, systémy a technologie pro sběr dat, dopad na životní prostředí a procesy a péče o zákazníky. Kromě toho byl vytvořen adaptivní průvodce tímto vzděláváním, který vysvětluje použití výukových materiálů a jejich možnou flexibilitu.

Současně byla v projektu vyvinuta videohra, která prostřednictvím letecké / izometrické vizualizace města umožňuje uživateli prakticky aplikovat znalosti získané prostřednictvím e-learningu v MOOC (“Massive open online course”).

Veškeré vzdělávací materiály vytvořené v rámci projektu SUSmile jsou veřejnosti přístupné od 1.5.2023 a to zdarma v několika jazykových mutacích po vytvoření účtu.

Přístup k e-learningovým kapslím a online hře (“Serious Game”) je možný ze stránky www.susmile.eu
https://susmile.eu/learning-material/

Adaptováno z newsletteru Susmile: SUSmile comes to an end after two years of work | SUSMILE