S účinností k datu 31. prosince 2020 Spojené království opustilo EU s platnou dohodou o obchodu a spolupráci (TCA) a s Protokolem o Irsku a Severním Irsku. V době přípravy této dohody nebyla EU formálně ratifikována, ale očekává se, že bude dokončena během letošního května.
Očekávalo se, že dopad na dodavatelské řetězce a podniky zapojené do výroby, přepravy a proclení zboží bude značný, a i když došlo ke zlepšením, která zmírnila zpoždění, stále existují problémy, které způsobují narušení a zvyšují se náklady v celé EU, v rámci Spojeného království a především pro podniky, jejichž produkty procházejí celým regionem.

Evropská logistická asociace (ELA) navrhuje, aby byla zřízena pracovní skupina napříč přepravci / výrobci a poskytovateli logistických služeb, která by identifikovala problémy, se kterými se setkáváme, a prodiskutovala možná řešení těchto problémů. Následná doporučení by Rada pro partnerství chtěla zvážit s tím, že cílem je zajistit, aby obchod mezi EU a Spojeným královstvím mohl fungovat co nejplynuleji a podporovat kontinuitu podnikání mezi Velkou Británií a EU.

Vzhledem k tomu, že ČLA je stálým členem Evropské logistické asociace, rádi bychom vám nabídli možnost účasti v této pracovní skupině. Do skupiny jsme schopni z řad členů ČLA nominovat až 5 zástupců společností působících na trhu v ČR. Podrobnosti naleznete v přiloženém pdf dokumentu ELA.

 

V případě zájmu nás laskavě kontaktujte na adrese:
sekretariat@czech-logistics.eu

 

ELA Working Group Proposal 1.1

ELA CILT relevance 1.1