Dovolujeme si vás pozvat na poslední letošní kolo certifikačního řízení.
V letošním roce ECBL certifikace probíhá již dle nových ELA standardů, které byly harmonizovány s evropskými kvalifikačními rámci (EQF) a jsou iniciativou EU pro harmonizaci celoživotního vzdělávání.
Termín:
28. – 29. listopad 2017
Cílem certifikačního řízení je umožnit zájemcům:
– získat evropský logistický certifikát udělovaný Evropskou certifikační radou pro logistiku (ECBL)
– potvrdit znalost metod řízení logistických procesů, odpovídajících jednotným evropským standardům
– rozvíjet své odborné kompetence
– zvýšit svoji kvalifikaci v rámci EQF a možnosti uplatnění na trhu práce v ČR i zahraničí
Certifikaci lze získat ve dvou kategoriích – po splnění kvalifikačních a odborných požadavků stanovených ECBL:
– EJlog – European Junior Logistician / Supervisory/Operational Management Level
– ESlog – European Senior Logistician / Senior Management Level
Obě kategorie se liší v požadavcích kladených na uchazeče, zejména z hlediska současného funkčního postavení, kvality a délky odborné praxe, úrovně a rozsahu teoretických a praktických znalostí.
Rádi zodpovíme Vaše dotazy na naší kontaktní adrese.
Více informací naleznete rovněž v sekci “Certifikace”
Ing. K. Slavík – Národní certifikační rada