Společnost pojišťovací makléři připomíná, že dnem 1.1.2019 vstupuje v účinnost novela zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, která ustanovením §9a včleňuje Úmluvu CMR do vnitrostátních právních předpisů.

 

Tímto se zásadně mění výše náhradové povinnosti silničního dopravce, jenž bude od výše uvedeného data při poškození, ztrátě nebo zničení zásilky limitována 8,33 SDR/ kilogram její hrubé váhy (čl. 23 CMR).

 

Stávající platná právní úprava přepravní smlouvy (NOZ §2555-2581), jejíž účinnost končí 31.12.2018, náhradovou povinnost nijak nelimituje, tudíž dopravce při škodě na zásilce odpovídá do plné výše její hodnoty (tedy i pojistitel škodu uhradil do plné výše.)
Snížení náhradové povinnosti se dotkne zejména majitelů zásilek, kterým již nebude hrazena plná výše škody na zásilce způsobená dopravcem. Samotní dopravci <>pak mohou být tlačeni ke smluvnímu rozšíření odpovědnosti v souladu s čl. 24 CMR tak, aby pojistné krytí pojištění odpovědnosti dopravce odpovídalo doposud platné legislativě.

Pojistitelé nabízejí připojištění čl. 24 CMR pro územní rozsah ČR tak, aby se dosáhlo odpovídající pojistné ochrany.

 

více na www.gfp-makler.cz