Firma Marks and Spencer (M&S) zvolila společnost Zetes jako partnera, který jí pomůže transformovat viditelnost a plnění v dodavatelském řetězci čerstvých potravin. Toto partnerství zároveň zlepší spolupráci firmy M&S s jejími dodavateli potravin prostřednictvím platformy ZetesOlympus zajišťující viditelnost v dodavatelském řetězci

Díky řešení ZetesOlympus dosáhne firma M&S sledování výkonu plnění v reálném čase v celém rozsahu dodavatelského řetězce potravin. Tato platforma pomůže firmě M&S předvídat všechna možná narušení dostupnosti pomocí výstrah v reálném čase, takže bude moci rychle reagovat a zajistit požadovanou kvalitu dodávek čerstvých potravin. Toto řešení, které propojí firmu M&S se všemi jejími logistickými partnery, posílí spolupráci v rámci celého dodavatelského řetězce.