První školní den, na Střední škole techniky a služeb SŠTaS Karviná, zasedli do lavic, mezi jinými žáky, i žáci nově otevíraného oboru Logistika v průmyslu. Do tohoto maturitního oboru vstoupilo 19 žáků a škola se na tento den důkladně připravila. Rovněž pozvala významné hosty, kteří se nějakým způsobem zapojili a podpořili otevření tohoto tak potřebného oboru. Mezi hosty se objevil nejen zástupce zřizovatele školy náměstek hejtmana MSK Ing. Jakub Unucka, MBA a náměstek primátora města Karviná Karel Wiewiórka, ale i nejvyšší představitelé hospodářských komor, Úřadu práce Karviná, Svazu průmyslu a dopravy ČR, vysokých škol včetně předních odborníků na logistiku jako je prof. Ing. Vladimír Strakoš, zastupující VŠL o.p.s. Přerov a prof. Ing. Radim Lenort, Ph.D. z VŠ Auto Škoda Mladá Boleslav, ale taky děkan OPF Slezské univerzity Opava prof.Ing.Daniel Stavárek. Zahájení se rovněž zúčastnil prezident České logistické asociace a současně prorektor VŠL o.p.s. Přerov prof. Ing.Václav Cempírek, Ph.D. a také zástupci místních i vzdálenějších firem. Ph.D. prezident Logistické akademie Ostrava Ing. Jaroslav Bazala Ph.D., ALog. Všichni přítomní žákům popřáli hodně úspěchů a svou osobní přítomností dodali nejen přesvědčení, ale i motivaci, že si svůj obor vybrali dobře, že budou mít vysoké uplatnění na trhu práce a že obor „Logistika v průmyslu“, je oborem budoucnosti. Vždyť s raketovým rozvojem technologií se mění celá společnost a s ní i logistika, která nabírá zásadního významu pro úspěšnost pohybu lidí, informací, surovin, materiálů, výrobních procesů a obchodu. Bez ní se neobejde již žádná firma.
RNDr. Iva Sandriová, ředitelka SŠTaS Karviná, popřála svým žákům mnoho úspěchů a vyjádřila přesvědčení, že za čtyři roky se první absolventi umístí bez probémů na trhu práce a škola bude přijímat dostatečný počet uchazečů, kteří je budou následovat.
Logistika v průmyslu