Pro obor logistiky, jehož nedílnou součástí je nákladní doprava, přináší novela zákona 361/2000 Sb., o silničním provozu, která čeká na zveřejnění ve Sbírce zákonů, mimo jiné i jednu zajímavou změnu. Tou je nová povinnost odesilatele předat náklad k přepravě v takovém stavu a takovým způsobem, který umožňuje splnění povinnosti řidiče při nakládání, upevnění a umístění nákladu. Jedná se o přenesení odpovědnosti na odesilatele a vnesení větší logiky do této problematiky. Nově by již nemělo být možné sankcionování řidiče za uložení a upevnění nákladu, které nemohl nijak ovlivnit. Zda se podaří naplnit záměr zákonodárce a jaké změny v procesech nebo nákladech nám tato změna přinese, ukáže až praxe.