ŠKODA AUTO Vysoká škola, prestižní soukromá vysoká škola, byla založena roku 2000 společností ŠKODA AUTO. Je jedinou vysokou školou v České republice, jejímž zakladatelem je velká nadnárodní společnost. Nabízí bakalářské i navazující magisterské studijní obory, které ideálně kombinují ekonomické vzdělání se základy technických disciplín. Studium nejenomže reflektuje současné potřeby praxe, ale dodržuje také přísné akademické standardy. Studenti mají možnost vyjet za studiem na více než 30 partnerských univerzit či na pracovní stáž do některého z podniků koncernu Volkswagen. Výuka probíhá v českém nebo anglickém jazyce, v kombinované či prezenční formě. V roce 2014 získala ŠKODA AUTO Vysoká škola mezinárodní akreditaci Accreditation Council for Business Schools and Programs.
Více informací o ŠKODA AUTO Vysoké škole naleznete na: www.savs.cz