Aktuální téma, o kterém se více dozvíte na semináři:
“Mezinárodní přeprava zboží z pohledu dopravce i majitele zásilky – odpovědnost, rizika, škody”

Přednášející:
– Ing. Petr Rožek, Ph.D., certifikovaný lektor Incoterms®, poradce a lektor v oblasti dopravy a logistiky
– Ing. Markéta Remetančíková, pojišťovací makléř senior, SATUM CZECH s.r.o.
– Martin Slečka, DiS., specialista likvidace škod senior, SATUM CZECH s.r.o.

Kdy a kde: čtvrtek 5. prosince 2019 od 9,00 do 15,30, Olomouc
V průběhu semináře bude účastníkům poskytnuto občerstvení a tištěné materiály.
Cena semináře 3490 Kč (sleva 10% při objednání semináře přes mobilní aplikaci addConsulting).
Registrace: info@addconsulting.cz

Každý účastník semináře, který bude mít staženou mobilní aplikaci addConsulting, bude zařazen do slosování o chytré hodinky Xiaomi. Slosování proběhne v průběhu konání semináře.

Prezence účastníků (08,30 – 09,00)
Program (09,00 – 12,00, 13,00 – 15,30)

  • Smluvní strany ve Smlouvě o přepravě, jejich základní práva a povinnosti.
  • Obecná odpovědnost dopravce za škodu, výluky z odpovědnosti, hrubá nedbalost.
  • Odpovědnost dopravce dle jednotlivých druhů přeprav – rozsah a výše odpovědnosti.
  • Rizika vyplývající ze Smlouvy o přepravě pro dopravce x majitele zásilky.
  • Nejčastější příčiny vzniku škod a jejich vliv na odpovědnost a případnou likvidnost z pojištění odpovědnosti a pojištění zásilek.
  • Prevence škod.
  • Příklady z praxe.

Pozvánka na seminář pro členy ČLA