Studie České logistické asociace, LOGISTIKA2020+ o změnách v logistice, dodavatelském řetězci i celé společnosti po roce 2020 je studií zpracovanou na základě dotazníkového šetření mezi členskými firmami, které jsme provedli na podzim loňského roku. Jak je ze studie patrné, soustředili jsme se v ní na čtyři základní okruhy otázek. Cílem studie bylo získat odpovědi logistických odborníků napříč celým dodavatelským řetězcem na to, jak oni optikou svých praktických zkušeností vnímají připravenost firem těsně před příchodem krize, faktory úspěchu, resp. přežití krize, vliv digitalizace a automatizace procesů na odolnost a flexibilitu jejich firem. Současně jsme se snažili reflektovat i jejich predikce podoby nového, postkoronavirového dodavatelského řetězce a to, co bude podle jejich vyjádření určujícím faktorem úspěchu v podmínkách tzv. nového normálu.

Česká logistická asociace, z.s.

 

Kompletní verze materiálu Logistika 2020+, Studie České logistické asociace z.s. ke stažení:

LOGISTIKA2020+