Česká logistická asociace o.s. (ČLA), člen Evropské logistické asociace, vyhlašuje v souladu s podmínkami tradiční celoevropské soutěže o evropský logistický projekt roku další ročník národního kola této prestižní soutěže pod názvem „Logistický projekt roku 2017″.
Přihlásit je možné projekty, které:
• Jsou v současné době implementovány minimálně z 80%
• Představují inovativní řešení se zřejmými přínosy pro jednu či více zúčastněných stran
• Nabízejí možnost přenosu získaného know-how na další subjekty
Projekty, které se umístí v národní soutěži na prvních třech místech, budou v případě zájmu předkladatelů následně nominovány Českou logistickou asociací do evropského kola European Gold Medal in Logistics and Supply Chain tak, jak je tomu v případě vítěze loňského kola, firmy MD Logistika a.s.
Více informací o podmínkách této soutěže se dočtete v přiložené kompletní zprávě.
Termín pro podání projektů národního kola je stanoven do 30. 09. 2017.
Těšíme se na návrhy Vašich projektů.
Celá zpráva – Logistický projekt roku 2017
Přihláška