Praha, 8. února 2021: Konference SpeedCHAIN je termínově i tematicky koordinována s nejvýznamnějšími národními a regionálními konferencemi asociací sdružených v rámci Evropské logistické asociace.  I to je jeden z důvodů, proč se letos sejdeme v prostorách Břevnovského kláštera již 7. září, abychom společně:

  • probrali zkušenosti, které nám přinesla globální koronavirová krize 20:21
  • byli u toho, kdy se definují parametry dodavatelského řetězce budoucnosti
  • hledali nové způsoby, jak uspět v tvrdé konkurenci těch nejlepších
  • navázali na tradici pravidelného setkávání se starými známými, ale současně našli cestu i k novým obchodním partnerům, dodavatelům a zákazníkům

Odborný program konference SpeedCHAIN 20:21 nabídne ty nejzajímavější zkušenosti, které přinesla globální krize, ale i trendy, jež ovlivní podobu nového, odolnějšího a flexibilnějšího dodavatelského řetězce nadcházejících let. Návštěvníkům a partnerům konference nezůstane jistě nic dlužná ani co do standardu kvality její společenské úrovně; i díky precizní organizaci a vysoké oblibě mezi špičkovými tuzemskými i zahraničními logistickými experty si za dobu své existence bezpochyby vydobyla pozici unikátního místa pro profesní networking, navazování pracovních i osobních kontaktů a sdílení odborného know-how předních osobností evropského byznysu.

Pocit jedinečnosti a společného zážitku z osobního kontaktu nic nenahradí. Přijďte na letošní v mnohém výjimečný SpeedCHAIN 20:21 načerpat inspiraci i novou energii a získejte přehled o aktuálním dění v překotně se měnícím světě logistiky.

 

Tým společnosti RELIANT s.r.o

SpeedCHAIN 2021