United College Prague a.s. ve spolupráci s Vysokou školou mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s., Vysokou školou hotelovou a ekonomickou s.r.o. a Vysokou školou logistiky o.p.s. pořádají

15. ročník mezinárodní vědecké konference

„Nové trendy 2022– New Trends 2022“

 

Organizátor: United College Prague a.s.

Termín konání: 10. – 11. listopadu 2022

Místo konání: The Grand Mark Prague – Hybernská 12, Praha 1, Česká republika a Vysoká škola mezinárodních veřejných vztahů Praha o.p.s. – U Santošky 17, Praha 5, Česká republika

Nosné téma konference: BEZPEČNOST, UDRŽITELNOST, KOMUNIKACE

Zaměření konference: Konference pokračuje v rozvíjení tradice každoročních setkání a prezentace výsledků domácích i zahraničních odborníků z oborů Ekonomika, účetnictví, finance, daně; Mezinárodní vztahy, diplomacie a veřejné vztahy; Management a marketing; Hotelnictví, cestovní ruch, wellness; Logistika; Didaktika nejen ekonomických předmětů

Průběh konference: Jednání konference je dvoudenní, první den je zaměřen na jednání v plénu a půjde o prezentaci nejvýznamnějších akademických pracovníků a odborníků v daných oblastech a programech zakončené slavnostním večerem s rautem. Druhý den následuje jednání v sekcích.

Výstupy z konference: Publikace vybraných vědeckých a odborných článků v recenzovaných časopisech JOURNAL of Diplomatic and Social Studies (VŠMVV), Czech Hospitality and Tourism Papers (VŠHE), Acta logistica Moravica (VŠLog)

Sborník z konference bude pro požadovaném recenzním procesu předložen pro umístění do databáze SCOPUS a dalších databází.

 

Program konference

New Trends 2022 – pozvanka