Uspořádat Konferenci členů asociace je povinností, kterou ukládají stanovy ČLA. V letošním roce jsme dostali možnost uspořádat Konferenci členů v rámci konání diskusního fóra „Logistika Budějovického Budvaru“ spojenou i s exkursí pivovaru. Akce proběhla 13.3.2014.  Děkujeme všem členům Čla a hostům za hojnou účast.
Program konference členské základny a program diskusního fóra naleznete v příloze.
Dle reakcí zúčastněných lze předpokládat, že akce byla úspěšná. Můžete se přesvědčit sami: