Pomalu se blíží ke konci dekáda dodacích podmínek Incoterms® verze 2010 a na svět se klube verze 2020. Ač změny, které jsou zde obsaženy nemusí být pro většinu uživatelů zásadní, a ač stále trvá použitelnost starších verzí Incoterms včetně dosluhujících “dvacetdesítek”, doporučuje se věnovat tomuto vývoji a výhodám modernizované verze řádnou pozornost.
V rámci kurzu INCOTERMS 2020 se můžete dozvědět více jak o obecných zásadách používání doložek Incoterms® v obchodní praxi, a samozřejmě i o konkrétních novinkách, ale též o propojení dodacích podmínek například s podmínkami platebními či přepravními.

Více:

Incoterms 2020