Česká logistická asociace a Národní certifikační rada vyhlašuje v roce 2014 3 termíny certifikačního řízení ELA  Zkoušky se uskuteční v Praze 24-25. března,   23-24. června a  24-25. listopadu 2014. Bližší informace k certifikačnímu programu naleznete v příloze a na našich webových stránkách https://czech-logistics.eu . Věřím, že právě vaše společnost má ve svých řadách odborníky, kteří chtějí zúročit své odborné vědomosti.
Pozvánka na ECBL certifikaci 2014