Flexibilita (nejen) v době COVID 19

Rostoucí požadavky ze strany zákazníků vedou ke vzniku stále složitějších dodavatelských řetězců. V krizových obdobích jako je pandemie COVID 19 je flexibilita jedním z klíčových faktorů úspěchu a někdy i bytí či nebytí.  Podívejte se, jak může flexibilní dodavatelský řetězec pomoci firmám efektivním způsobem udržet běžící operace na vysoké úrovni za každých podmínek.

 

Váš dodavatelský řetězec musí být propojený, sledovatelný a agilní, v celém rozsahu.
Musí být flexibilní a umožňovat expanzi i snížení objemu provozu, aby dokázal efektivně reagovat na výkyvy poptávky. Pandemie COVID 19 představuje velmi nestandardní a extrémní odklon od běžného provozu. Některé firmy zažívají větší či masivní pokles poptávky a jiné, ty „šťastnější“, obrovský nárůst poptávky po jejich produktech a službách.  Pokud však nejsou připravené flexibilně reagovat na takový obrovský výkyv, může to mít i fatální následky. Pro některé maloobchody znamená současná pandemie COVID 19 mnohem větší nápor než v největší obvyklé sezóně – Vánoce.

Téměř polovina vedoucích pracovníků v oblasti maloobchodu očekává, že dodavatelské řetězce budou za dva roky ještě složitější, flexibilita proto nebyla nikdy tak důležitá. Firmy pracují s nízkými maržemi a nemohou si dovolit navyšovat produktivitu zvýšením režijních nákladů ani udržovat plné obsazení v mimoprovozních poklesech poptávky. Nemohou si dovolit ani ztratit zákazníky kvůli nižší úrovni služeb či nedostatečné komunikaci. Proaktivní podniky na základě analýz předpovídají výkyvy v poptávce a nasazují technologie s možností snadného škálování výkonu, včetně technologie IoT (internet of things), Big Data a umělé inteligence (AI).

Mezi hlavní problémy dodavatelského řetězce, které si vynucují maximální flexibilitu, patří ziskovost v normálních provozních špičkách, nedostatek pracovních sil a požadavky zákazníků na prvotřídní služby a dodávky. V těchto dnech je efektivní dodavatelský řetězec zárukou spolehlivých dodávek základních potřeb.

Výkon ve špičkách je klíčový
Většina maloobchodů a e-commerce firem chápe, že provozní špičky mají obrovský dopad na celoroční ziskovost. Problémy v dodavatelském řetězci se v provozních špičkách násobí, proto je nutné optimalizovat všechny fáze. To samozřejmě není jednoduché, protože všechny prostředky jsou v těchto obdobích již na samotném limitu a je nutné rychle zapojit do práce tisíce provozních pracovníků. Když se zdvojnásobí objemy balíků, procesy by se měly automaticky škálovat. Přesto je v provozních špičkách více než třetina objednávek dodána pozdě nebo nesprávně.

Nedostatek pracovních sil
Náročné provozní špičky jsou ještě ztíženy globálním nedostatkem dočasných pracovníků a bariérami, jako jsou jazyky a dovednosti. Najímání a zaškolení dočasných pracovních sil není nákladově efektivní ani trvale udržitelné řešení. Tuto situaci dokáže podstatně vylepšit nasazení vhodných technologií.

Udržení vysoké úrovně služeb
Stále rostoucí nároky zákazníků na rychlé doručení, dokonalé vychystávání a větší pohodlí jsou neúprosné. Ty nejvýkonnější maloobchody a logistické firmy nastavily vysoké standardy, co se týče úrovně služeb, například pravidelné informování zákazníků o stavu objednávky v reálném čase. Odhaduje se, že zákazníci obvykle tolerují tři chyby při doručení (nekompletní nebo opožděné doručení), pak začnou využívat jiného dodavatele. V dodavatelském řetězci není žádný prostor pro chyby, zpoždění či výpadky a rozhodně nelze snížit náklady zhoršením úrovně zákaznických služeb.

Jak se tedy může dodavatelský řetězec stát tak flexibilní, aby dokázal překonat všechny tyto výzvy a změnil je na příležitosti – dokonce i v provozní špičce?

Pro řadu firem je plně autonomní sklad stále ještě nedostižným cílem, ale optimalizaci řízení, rychlosti a přesnosti lze zajistit již nyní. Ve fázích vychystávání, balení a expedice jsou multi-modální vychystávací systémy a ověřování dodávek pomocí technologie strojového vidění/čtení (Machine Vision) efektivnější než lidská práce. Stroje se neunaví ani nepoleví v pozornosti, dokážou číst desítky či stovky čárových kódů na paletě najednou, zaznamenat chyby a okamžitě na ně upozornit. Nesprávné nebo chybějící položky lze v počátečních fázích snadno vyřešit, eliminuje se riziko naložení palety do nesprávného vozu a přesnost lze zvýšit až na 100 %. Tento typ technologií umožňuje snadné škálování v provozních špičkách a na pracovníky klade jen minimální nároky na zaškolení a řízení.
Je Váš dodavatelský řetězec svázán vysokým podílem lidské práce?

Řešení ePOD (Electronic Proof of Delivery) snímají a interpretují klíčová data, a tím pomáhají zvyšovat flexibilitu a škálovatelnost v celém rozsahu dodavatelského řetězce. S rostoucími objemy balíků roste i důležitost optimalizace, například optimalizace pořadí nakládky pro zajištění rychlejšího vykládání na trase a využití GPS ke přesměrování řidičů v reakci na problémy v reálném čase. Nová generace řešení ePOD nevyžaduje náročné zaškolení a díky efektivní práci cizojazyčných pracovníků vylepšuje výkon v poslední míli. Protože na finální fázi může připadnout až 30 % z celkových nákladů, řešení ePOD by mělo tvořit klíčovou součást flexibilního dodavatelského řetězce a mělo by být vnímáno jako investice, nikoli jako nákladová položka. Dovoluje Vaše řešení ePOD přehled v reálném čase a flexibilní řízení dodávek?

Pro škálovatelnost je také klíčové vytvoření inteligentního, propojeného a spolupracujícího ekosystému dodavatelského řetězce. Harmonizovaný přehled nad výkony všech přepravců umožňuje rozhodování na základě kvalitních a aktuálních informací, přesto 62 % maloobchodů stále nemá k dispozici informace v reálném čase. Kombinace dat v reálném čase i zobrazení historických dat v jednotné platformě s projekcí provozních trendů nabízí kvalitní prediktivní analýzu a lepší predikce. Tento přehled podporuje inovace a průběžný rozvoj, řízení lidských zdrojů a lepší informovanost zákazníků. 87 % hlavních maloobchodů se shoduje, že plně viditelný dodavatelský řetězec s aktualizacemi v reálném čase by přinesl konkurenční výhody. Dokáží Vaši dodavatelé a poskytovatelé služeb sdílet data v reálném čase?

Efektivně reagovat na výkyvy poptávky bez zhoršení služeb je těžké, ale nezbytné. S flexibilním dodavatelským řetězcem lze plnit všechny závazky zákazníkům i v těch nejkritičtějších obdobích.

(M.Ludvik – ZETES)