Cílem certifikačního programu Evropské logistické asociace (ELA) je zvyšování kvalifikace evropských logistických odborníků. Certifikát rozšiřuje možnosti uplatnění na trhu práce v Evropě i v některých dalších zemích světa.
O certifikačním programu přinášíme rozhovor s Ing. Kamilem Slavíkem, viceprezidentem České logistické asociace (ČLA), předsedou národní Certifikační rady a členem Evropské certifikační rady pro logistiku (ECBL) v Bruselu.
Můžete nám stručně přiblížit historii a koncept Evropských logistických certifikací?

Počátky Evropské logistické certifikace sahají až do roku 1997, kdy byla zřízena Evropská certifikační rada pro logistiku (ECBL), která koordinuje a dohlíží na certifikační proces v mnoha zemích Evropy i mimo ní. Cílem je sjednotit požadavky na odbornou způsobilost logistických profesionálů v různých zemích a tím podpořit mobilitu a spolupráci mezi jednotlivými zeměmi. V České republice funguje ELA certifikace od března 2011.
Ve kterých dalších zemích se certifikace uděluje?

Z evropských zemí jsou do projektu zapojeny tyto země: Rakousko, Belgie, Česká republika, Nizozemsko, Španělsko, Ruská federace, Finsko, Irsko, Německo, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Švýcarsko, Švédsko, Velká Británie a Itálie. Mimo Evropskou unii je možné zkoušky složit v Číně, Indonésii, Jižní Africe a Egyptě. Další země se postupně připojují.
Kolik certifikovaných je v současné době v České republice a jak si vedeme v porovnání s ostatními zeměmi?

Česká republika má v současné době přibližně 60 certifikovaných logistiků. Tato čísla jsou srovnatelná například se Švédskem či Finskem, ale jsou pod průměrem evropských zemí. Mezi úspěšné země patří logisticky nejpokrokovější Švýcarsko, Nizozemí a Velká Británie. Velký nárůst v posledních letech je v Polsku, které se již dostalo na druhou příčku s více než tisícem certifikovaných logistiků. S ohledem na snahu udržet v našem regionu logistiku na konkurenční úrovni máme v České republice hodně co zlepšovat.
Pro koho je certifikace vhodná?

Certifikace je vhodná pro všechny, kteří si chtějí rozšířit znalosti v oblastech logistiky, získat mezinárodně uznávaný certifikát, zvýšit svoji kvalifikaci a možnost uplatnění na trhu práce v ČR i v zahraničí.
Jaké jsou její výhody?
Kromě již zmíněného rozvoje vlastních schopností certifikace zaručuje vašim partnerům a klientům, že máte odborné znalosti v logistice a supply chainu v mezinárodním prostředí. Certifikace také může pomoci zaměstnavatelům při výběru nových zaměstnanců, jelikož se mohou spolehnout na kompetentnost certifikovaných uchazečů.
Existují různé úrovně certifikace?
Ano, certifikace je dělena do tří stupňů, které jsou vhodné pro různé stupně vedoucích pracovníků:
EJLOG (European Junior Logistician) – základní stupeň vhodný pro vedoucí pracovníky na operativních pozicích
ESLOG (European Senior Logisitician) – stupeň určený pro manažery, vedoucí oddělení a konzultanty s širokým povědomím o logistice v segmentech plánování, koordinace a řízení různých částí logistických provozů a sítí.
EMLOG (European Master Logistician) – jedná se o nejvyšší stupeň, který je rozsahem požadavků navržen pro vrcholové manažery nebo ředitele společností, kteří mají dlouholeté zkušenosti v logistice a starají se o strategické plánování.
Tyto stupně se liší v požadavcích kladených na uchazeče, zejména z hlediska současného funkčního postavení uchazeče, kvality a délky odborné praxe, úrovně a rozsahu teoretických a praktických znalostí. Pro ty, kteří si chtějí ověřit své znalosti, nebo se připravit na nové příležitosti nabízíme nástroj MIND THE GAP, jedná se o webovou aplikaci, která je zdarma.
Chystá se v ECBL něco nového?
Ano, dva roky jsme pracovali na novém schématu, kterým přistupujeme k harmonizaci s European Qualifications Framework, tzv. EQF, což je iniciativa EU pro harmonizaci celoživotního vzdělávání. Implementaci nových kvalifikačních standardů, kde ověřování znalostí bude nezávislé na vzdělávání, plánujeme na příští rok. Součástí změn bude rozšíření a aktualizace databází otázek a také nové schéma testů ve čtyřech skupinách a celkem devíti modulech.
Kdy a jak se konají certifikační zkoušky a kde je možné získat více informací?

Certifikační zkoušky organizuje Národní certifikační rada, která působí při České logistické asociaci a má akreditaci Evropské logistické asociace. Zkoušky se konají obvykle třikrát do roka. V letošním roce byly vypsány v termínech 7. – 8. června, 20. – 21. září a 22. – 23. listopadu.
Certifikační řízení zabere jeden den pro úroveň EJLOG a dvoudenní pro ESLOG a EMLOG. Skládá se z písemných testů, uchazeči si předem mohou vybrat oblasti svého profesního zájmu, ze kterých budou skládat zkoušku.
Po úspěšném absolvování zkoušek jsou předávány certifikáty vystavené bruselskou ELA společně s odznaky na významných fórech, jako Den české logistiky nebo na logistických konferencích.
Názor držitele certifikace EJLOG:
„Certifikaci jsem skládal těsně po ukončení vysokoškolského studia, především kvůli zvýšení své konkurenceschopnosti na trhu práce a také ze zájmu o rozvoj svých logistických znalostí. Certifikace mi pomohla získat pozici logistického konzultanta ve společnosti Škoda Auto a navíc mi poskytla cennou zpětnou vazbu na mé znalosti v kontextu evropského rámce a odhalila mi silné a slabé stránky mé odbornosti, čímž mě motivovala k dalšímu vzdělávání.“

Ing. Kamil Slavík