Katedra logistiky Vysoké školy ekonomické v Praze ve spolupráci s European Research Group (ERG) zahrnující vzdělávací a výzkumné organizace, ERG zjišťuje postoje u online nákupního chování spotřebitelů, kteří žijí ve městech a na venkově a dále jak problém dodávaní zboží v méně osídlených oblastech může být eliminován s cílem zvýšení kvality života.

Za tímto účelem Katedra logistiky VŠE vytvořila dotazník s otázkami na zkušenosti s online nakupováním ve vazbě na distribuci zboží a probíhající COVID-19 pandemií generující restrikce v distribuci.

Dotazník je zcela anonymní a výsledky výzkumu budou použity pouze pro analýzu agregovaných dat.

Děkujeme za vaši účast v tomto projektu.

https://copenhagenbusiness.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_57lNjNHu6ABlXuK