Česká logistikcá asociace pořádá ve spolupráci se Škodou Auto a.s. dne 22.2.2012 ve Vzdělávacím centru Karmel, Vysoká škola ŠA, Mladá Boleslav diskusní fórum „Strategie logistiky do budoucnosti“, na kterou srdečně zve celou logistickou veřejnost.
bližší informace jsou uvedené v přiložené pozvánce včetně programu, řečníků a mapy CLA-SA FORUM pozvanka
Svoji účast je nutné potvrdit nejpozději do 16.2.2012 na sekretariat@czech-logistics.eu.