16 | 4 | 2020

AKCE v konferenčních prostorách Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR ZRUŠENA!

Den české logistiky je již šestým ročníkem národního logistického dne, jehož tradice byla založena v roce 2015 jako součást celoevropské iniciativy Evropské logistické asociace s názvem European Supply Chain Day. ČLA se tak připojila ke snaze celé řady dalších evropských asociací vytvořit pravidelný prostor pro popularizaci moderní logistiky a pro vzájemné setkávání tvůrců národní dopravní a logistické strategie s uživateli široké dopravně logistické infrastruktury. Den české logistiky, stejně jako evropský Supply Chain Day, představuje platformu otevřenou všem zainteresovaným subjektům ovlivňujícím podobu moderní logistické scény. Loňského ročníku se zúčastnilo přes 300 účastníků.

16. duben – Evropský den logistiky

LOGISTIKA PRO BUDOUCNOST: Efektivní, spolehlivá, udržitelná

V letošním roce právě na dnešní den připadl termín nejvýznamnější jarní logistické události: Den české logistiky, který je součástí široké evropské platformy Evropské logistické asociace s názvem European Supply Chain Day. Letošní ročník v žádné z participujících zemí neumožnil pořádat eventy podobné těm, které logistická veřejnost zná z minulých let; Nabízí něco víc: Příležitost předvést to nejlepší z logistiky v praxi, a to navíc v enormní, v moderní historii doposud nikdy nepoznané zátěži. A jak v této zkoušce logistika obstála? Doposud jednoznačně na výbornou! Zkouška ale ještě neskončila …

 

Evropu stejně jako všechny ostatní kontinenty čeká ještě dlouhá cesta ven z koronavirové krize. Podobně jako ve válce, i v této krizi bude ještě spousta prohraných bitev, zmařených příležitostí a vyplýtvaných zdrojů. Vyjdeme z ní ale vítězně a pro moderní logistiku bude tato cesta k vítězství nakonec vítaným zdrojem zkušeností a příležitostí pro nové nápady, originální řešení a využití celé řady netušených rezerv. Z těch, kdo v těžkých časech nejvíce zazáří svou invencí a flexibilním myšlením se zrodí noví hrdinové, kteří si namísto pohádkové princezny a půlky království budou moci za odměnu ukrojit významný díl jistě dost proměněného trhu. A to je asi správné, trhu by měli dominovat ti nejlepší a nejúspěšnější, prověření skutečným bojem …

 

Den české logistiky představuje platformu, jejímž smyslem je každoročně představovat logistiku zejména mladým lidem a zájemcům z jiných sektorů jako perspektivní a kreativní obor plný kvalifikovaných odborníků, moderních technologií a inovativních řešení. Cílem paralelně organizovaných eventů napříč celou Evropou je šířit dobré jméno logistiky, představovat novinky v technologiích a postupech na úspěšně realizovaných projektech a získávat zejména mladé lidi, kteří by svou pracovní karieru chtěli spojit právě s logistikou.

Program

moderátor: -

13.00–13.30

 

13.30–13.40

 

13.40–13.50

 

13.50–14.05

 

14.05–14.20

 

14.20–14.40

 

14.40–14.55

 

14.55–15.10

 

15.10–15.50 

 

15.50–16.00

 

16.00–17.15

Panelová diskuze:
moderátor Miroslav Rumler | viceprezident, Česká logistická asociace

 

Závěrečný raut

Stránky organizátora:

www.reliant.cz

Partneři

HLAVNÍ PARTNER
POŘADATEL
ORGANIZÁTOR

Partneři

Partneři DČL 2020

Mediální partneři

Mediální partneři