Letošní 5. ročník Dne české logistiky se konal 11. dubna 2019 pod záštitou rektorky VŠE prof. Ing. Hany Machkové, CSc. Akce proběhla přímo na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze v čase 13.00 - 17.00 hodin.

Den české logistiky 2019 je za námi

Letošní ročník Dne české logistiky pod záštitou rektorky VŠE Prof. Ing. Hany Machkové, CSc. skončil stejně jako ročníky předchozí s úspěchem a za vysoké účasti odborníků i studentů v celkovém počtu 400 návštěvníků. V odborné části programu vystoupili zástupci logistiky ŠKODA Auto, Kuehne + Nagel, GS1 Czech Republic, OLTIS, ČSOB Leasing, DACHSER, Savills, Epal a Panattoni Europe. Svou aktivní účastí přispěly i další společnosti a vysoké školy, mj. UTB Zlín, VŠLG Přerov, VŠTE České Budějovice a UPCE Pardubice.

Den české logistiky 2019 na VŠE v Praze

Letošní ročník Dne české logistiky se bude konat 11. dubna v odpoledních hodinách mezi 13.00 a 17.00, v prostorách Vencovského auly na VŠE v Praze na Žižkově. Akce proběhne pod záštitou rektorky VŠE Prof. Ing. Hany Machkové, CSc. a ve spolupráci s katedrou logistiky podnikohospodářské fakulty.

Organizátorem akce je již tradičně společnost ReliantGroup.

Nedílnou součástí Dne české logistiky bude i doprovodný program, který zahrnuje exkluzivní prostor pro setkání vrcholových představitelů úspěšných českých i zahraničních firem aktivně zapojených do evropského a globálního dodavatelského řetězce a studentů VŠE a dalších zainteresovaných vysokých škol.

V rámci odborné části programu vystoupí např. zástupci logistiky ŠKODA Auto, GS1 Czech Republic, OLTIS, ČSOB Leasing, DACHSER, Savills, Proman a dalších.

Na úvodní přednáškovou část bude navazovat panelová diskuze na téma “Perspektivy a atraktivita profesní kariéry v moderním dodavatelském řetězci”.

Panelová diskuze bude ukončena společným pracovním rautem a volným programem zajištěným jednotlivými partnery celé akce.

Program

moderátor: Vlasta Korec

13.00–13.30

Registrace

 

13.30–13.40

Zahájení
moderátor Vlasta Korec + prezident České logistické asociace prof. Václav Cempírek, Ph.D.

 

13.40–13.50

Uvítání za hostitele
prof. Ivan Nový | děkan FPH, Vysoká škola ekonomická v Praze

 

13.50–14.05

Potřeba vzdělávání v logistice
Jan Pihar | generální ředitel DACHSER Česká republika

 

14.05–14.20

Překračujeme práh nové éry oboru nemovitostí
Jaroslav Kaizr | ředitel oddělení pronájmu komerčních nemovitostí společnosti Savills CZ

 

14.20–14.40

Vzdělávání – klíčová složka úspěchu v logistice
Kristina Charousková | specialista vzdělávání Logistiky značky Škoda Auto a.s.

 

14.40–14.55

Horké novinky a digitalizace v mezikontinentální nákladní přepravě
Miroslav Pudil | ředitel české filiálky Kühne + Nagel

 

14.55–15.10

Nové technologie pro určování polohy kontejneru na terminálu

Vlastimil Kožej | obchodní ředitel Oltis Group

 

15.10–15.50 

Přestávka na kávu

 

15.50–16.00

Předávání certifikátů ECBL
Kamil Slavík | viceprezident, Česká logistická asociace

 

16.00–17.15

Panelová diskuze:
moderátor Miroslav Rumler | viceprezident, Česká logistická asociace

„Perspektivy a atraktivita profesní kariéry v moderním dodavatelském řetězci“

ČD Cargo | GS1 Czech Republic | Panattoni | ČSOB Leasing

Závěrečný raut

Stránky organizátora:

www.reliant.cz

Partneři

HLAVNÍ PARTNER
POŘADATEL
ORGANIZÁTOR
PARTNEŘI

Mediální partneři