Místem konání se stal prostor Muzea Škoda Auto v Mladé Boleslavi. Auditorium pro přednášky i přilehlé výstavní plochy byly zcela zaplněny návštěvníky této akce, jejichž počet letos sahal ke čtyřem stům. Záštitu nad akcí převzal ministr dopravy Ing. Dan Ťok.

Celým dnem provázel skvělý a pro logistiku zapálený moderátor Vlasta Korec. Uvítací řečí a několika slovy o tradici výroby automobilů v Čechách, vývoji oboru logistiky a historii koncernu Škoda Auto, uvedl program pan Václav Cempírek, prezident České logistické asociace. Ve své řeči poděkoval společnosti Škoda Auto za velkorysou nabídku možnosti konání konference v těchto prostorách.

Po jeho slovech následovala video zdravice Paola Bisogniho, prezidenta Evropské logické asociace.

Poté vystoupil s přivítáním a přednáškou o Udržitelnosti logistiky (tématu celé logistické konference) pan Jiří Cee, vedoucí logistiky Škoda Auto.

Na jeho slova navázal prezentací „Zelená logistika“ Petr Ungerman, koordinátor logistické strategie a inovací značky Škoda Auto.

Dalším ze speakerů byl Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu České republiky, který zmínil slabiny českého průmyslu a především problém nedostatku kvalifikovaných lidí, zaostalou infrastrukturu, ale  i chybějící systém duálního vzdělávání, ke kterému by bylo dobré se vrátit.

Pan Milan Ludvík, výkonný ředitel ZETES Czech Republic představil systém pro včasné plnění objednávek a prevenci narušení výroby prezentací Viditelnost a sledovatelnost dodavatelského řetězce.

První část dopoledního bloku uzavřel tématem o rozvoji elektromobility Ivo Hykyš, Head of e-charging/e-mobility společnosti Siemens ČR.

Dopolední část pokračovala panelovou diskuzí pod taktovkou pana Miroslava Rumlera na téma: Logistika 4.0: Vize nebo realita? Pozvání přijali speakeři: Daniel Priban, TimoCOM; Jan Polter, Dachser Česká republika; Vojtěch Hromíř, Česmad Bohemia; Andrej Bednár, manažer týmu digitální továrny Škoda Auto; Jaroslav Ille, oddělení metodiky celního řízení GŘC ČR.

Předání certifikátů ECBL České logistické asociace

Kamil Slavík, předseda NCR, předal po uzavření panelové diskuze pětici úspěšně certifikovaných pracovníků Škoda Auto, certifikáty evropských logistiků – ECBL.

Exkurze

Po obědovém rautu Zátiší Group následovala do posledního místa obsazená exkurze do výrobních závodů Škoda Auto s vysoce odborným výkladem a ukázkami, která byla exkluzivně připravena pro účastníky této konference.

Den české logistiky, České logistické asociace, v profesionálním provedení organizátora Reliant Group a díky podpoře, zájmu a účasti všech do logistiky zainteresovaných partnerů a návštěvníků, nastavil v letošním roce laťku velmi vysoko.

PROGRAM

moderátor: Vlasta Korec

9.00 – 10.00 Zahájení registrace, úvodní přivítací coffee break

10.00 – 10.15 Úvodní řeč
Václav Cempírek, prezident České logistické asociace, Video zdravice, Paolo Bisogni, president Evropské logistické asociace

10.15 – 10.30 Přivítání v prostorách ŠA
Jiří Cee, vedoucí logistiky značky ŠKODA AUTO


10.30 – 11.00 Současná ekonomická situace s důrazem na posílení konkurenceschopnosti
Radek Špicar, viceprezident SP ČR


11.00 – 11.30 Zelená logistika ŠKODA AUTO
Petr Ungerman, koordinátor logistické strategie a inovací v logistice značky ŠKODA AUTO


11.30 – 11.45 Viditelnost a Sledovatelnost dodavatelského řetězce pro včasné plnění objednávek a prevenci narušení výroby
Milan Ludvik, výkonný ředitel ZETES Czech Republic

11.45 – 12.00 Rozvoj elektromobility z pozice dodavatele infrastruktury
Ivo Hykyš, Head of e-charging/e-mobility společnosti Siemens ČR

 

12.00 – 12.50 Panelová diskuze na téma: „Logistika 4.0: Vize nebo realita?“
Daniel Priban, TimoCOM; Jan Polter, Dachser Česká republika; Vojtěch Hromíř, ČESMAD BOHEMIA; Andrej Bednár, manažer týmu digitální továrny ŠKODA AUTO; Jaroslav Ille, oddělení metodiky celního řízení GŘC ČR

 

12.50 – 13.00 Předávání certifikátů ECBL

 

13.00 – 14.00 Oběd

 

Od 14.00 Exkurze ve vybraných pracovištích závodu ŠKODU AUTO

PARTNEŘI

PARTNERSKÝ CENÍK

Partnerská účast Dne české logistiky je pro letošní ročník nabízena v následujícím rozsahu:
  • Uvedení loga partnera v rámci internetové prezentace Dne české logistiky
  • Prezentační stolek v předsálí
  • Možnost pozvat si na akci své klienty a partnery zdarma
  • Možnost zúčastnit se prohlídky závodu Škoda Auto
  • Volný vstup do muzea Škoda auto
  • Zajištění občerstvení po celý den
Cena výše uvedeného plnění činí 55.000,- Kč + DPH

SOUVISEJÍCÍ AKCE

Součástí letošního DNE ČESKÉ LOGISTIKY je i nově akce LOGISTICS TALK organizovaná Česko-německou průmyslovou a obchodní komorou se zastoupením společnosti bremenports.

 

 

LOGISTICS-TALK | 18.04.2018

Společnost pro přístavní management bremenports a provozovatel EUROGATE Container Terminals Bremerhaven GmbH Vás srdečně zvou na recepci.

 

 

18.4.2018 od 18:00 hodin

hotel BOSCOLO PRAGUE, v sále OPERA
Senovážné nám. 991/13, 110 00 Praha 1

 

 

KONTAKT:

Zuzana Skopalová
+420 221 490 346
skopalova@dtihk.cz

REFERENCE

PREZENTACE

ZETES

VIDITELNOST A SLEDOVATELNOST DODAVATELSKÉHO ŘETĚZCE

ŠKODA AUTO

ZELENÁ LOGISTIKA ŠKODA AUTO