Ve středu, 12. června ráno se v brněnském školícím centru Comguard uskutečnilo další bezplatné školení v rámci kampaně Spolehlivý dopravce, pořádané nadací Trans.org. Hlavním tématem školení tentokrát byla kontrola pracovní doby řidičů a pravomoci Celní správy. Velkou výhodou semináře byla pro účastníky – zástupce dopravních firem především z území Moravy, možnost osobní konzultace s přednášejícím pracovníkem Celní správy v čase přestávky. Posluchači jednomyslně vyjádřili názor, že školení toho druhu jsou v dopravní branži opravdu potřebná a projevili zájem o účast na budoucích školeních Spolehlivého dopravce. „Pro dopravce je důležité znát nejen zákon, ale především jeho výklad a právě v tom spatřuji smysl těchto seminářů. Díky nadaci Trans.org tak bezplatným školením šetříme peníze na případných pokutách ve správních řízeních.“ – uvedl Ing. Petr Jakšík z firmy Agama a.s.. Kampaň Spolehlivý dopravce je pořádána již několik let a zahrnuje pět evropských zemí – Polsko, Českou republiku, Slovenskou republiku, Litvu a Ukrajinu. Aktuální informace o školeních můžete sledovat na webové stránce: <http://www.spolehlivydopravce.cz/skoleni> .