Významný evropský obchodní řetězec Intermarché, který je součástí koncernu Os Mosqueteiros Group, si vybral společnost Zetes jako partnera k zajištění viditelnosti a vyšší efektivity provozu svého dodavatelského řetězce v Portugalsku. Díky cloudovému řešení viditelnosti dodavatelského řetězce ZetesZeus získá firma Intermarché komplexní přehled v reálném čase o klíčových provozních údajích, které mají vliv na plnění objednávek a stav zásob. Toto řešení umožní přesnější řízení a větší možnosti dynamického plánování.

Viditelnost v reálném čase a spolupráce s dodavateli
S řetězcem 250 prodejen po celém Portugalsku a sítí 1 250 dodavatelů realizujících dodávky prostřednictvím tří různých distribučních středisek je pro firmu Intermarché komplexní viditelnost opravdovou nutností. Řešení ZetesZeus sbírá a harmonizuje data z externích dodavatelských systémů a vytváří ucelený přehled, který usnadňuje spolupráci všech složek a zvyšuje dostupnost produktů. Dále umožňuje lepší dohledatelnost produktů a minimalizuje plýtvání zdroji.

Propojení izolovaných systémů a dat
Díky propojení dat ze všech izolovaných systémů v celém dodavatelském řetězci získá firma Intermarché viditelnost v reálném čase nad všemi klíčovými událostmi v dodavatelském řetězci, které mají vliv na výkon dodavatelů a plnění objednávek, od okamžiku vytvoření objednávky až do její doručení na finální místo určení. Místo pravidelných měsíčních e-mailových sestav budou mít zodpovědní pracovníci neustálý sdílený přístup ke komplexním datům formou snadno použitelných manažerských reportů (Dashboard). Systém umožňuje sledovat důležité údaje, jako jsou například výkyvy objednávek, zpoždění produktů, doba přepravy a události při příchozích/odchozích dodávkách. V případě problémů jsou automaticky generovány výstrahy v reálném čase, díky kterým mohou týmy dodavatelů okamžitě zahájit nápravná opatření, minimalizovat negativní dopady na provoz a zajistit maximální dostupnost zboží na regálech. Zabezpečený webový přístup umožňuje sledovat data kdykoli a kdekoli, ať už z kanceláře nebo pomocí smartphonu. Dodavatelé také mohou využít filtrovaná zobrazení jejich vlastních výkonů a mít tak přesný přehled o tom, co se děje v síti.

https://www.zetes.com/en