Česká logistická asociace o.s. (ČLA), člen Evropské logistické asociace (ELA), vyhlašuje již 3. ročník národního kola prestižní soutěže o evropský logistický projekt roku ELA Award for Logistic Excellence. Do soutěže je možné přihlásit logistické projekty, které:

  • jsou v současné době implementovány alespoň z 80%,
  • představují inovativní řešení se zřejmými přínosy pro jednu či více zúčastněných stran,
  • nabízejí možnost přenosu získaného know-how na další subjekty.

Projekty přihlášené do soutěže bude posuzovat komise odborníků jmenovaných prezídiem ČLA. Projekt vyhodnocený jako nejlepší bude Českou logistickou asociací nominován do evropského kola soutěže.
Pro národní kolo jsou projekty do soutěže přijímány v českém jazyce a to ve třech fyzických výtiscích a jedné elektronické kopii na CD nebo DVD.
Nejzazším termínem pro jejich předložení je 26.10.2012 12:00 hodin. Projekty lze doručit poštou či osobně na adresu ČLA, Institut Jana Pernera, Pod Výtopnou 367, Praha 8 – Karlín k rukám ing. Martiny Gregarové, tajemnice asociace. Rozhodným termínem pro zařazení projektu do soutěže je termín přijetí projektu na výše uvedené adrese.
Více informace a přihláška k soutěži a podmínky pro nominaci projektů do soutěže ELA Award for Logistic Excelence naleznete v přiložených souborech:
podmínky k soutěži
přihláška