Jubilejní desátý ročník mezinárodní logistické konference SpeedCHAIN se stal místem předávání ocenění a certifikátů České logistické asociace. Ve dnech 4. a 5. listopadu jednalo v Břevnovském klášteru v Praze na této konferenci více než 500 odborníků z oblasti logistiky, dopravy a dalších oborů. Po celodenním odborném programu následoval slavnostní galavečer, na kterém ČLA ocenila Logistický projekt roku a předala certifikáty ECBL.
LOGISTICKÝ PROJEKT ROKU 2015
Logistickým projektem roku se stalo společné řešení automatizovaného skladu společnosti JIPOCAR Logistic a Automotive Lighting, člena skupiny Magnetti Marelli. Sklad je určen pro komponenty k výrobě LED-diodové světelné techniky v automobilovém průmyslu. V slavnostně nasvíceném Tereziánském sálu Břevnovského kláštera přebral cenu Ing. Petr Prokop, majitel společnosti JIPOCAR Logistic, z rukou Prof. Ing. Václava Cempírka, Phd., prezidenta ČLA a Dr. Alfonza Antoniho, viceprezidenta Evropské logistické asociace (ELA).

PROJEKT CERTIFIKACE ECBL
Certifikáty EJLOG (European Junior Logistician) potvrzující úspěšné absolvování certifikačních testů European Certification Board of logistics obdrželi logističtí odborníci ze společnosti ŠKODA AUTO: Jiří Kovář, Miroslav Mazal, Roman Pekař, Pavel Mrskoš. Další úspěšní absolventi – Roman Jirásek a Jan Schneeberger – byli pracovně vytížení na projektu v Indii a certifikáty i odznaky za ně převzali jejich kolegové. Prestižní certifikát ESLOG (European Senior Logistician) na slavnostním večeru konference SpeedCHAIN převzal Martin Beneš. Certifikáty předávali Ing. Kamil Slavík, předseda Národní certifikační rady a vicepresident České logistické asociace a Prof. Ing Václav Cempírek Ph.D., prezident České logistické asociace.