Česká logistická asociace uspořádala dne 19. 2. 2015 výroční členskou konferenci, kde  zhodnotila pracovní činnost za uplynulý rok a za celé volební období, schválila zprávu o stavu hospodaření a revizní zprávu za rok 2014. Dále seznámila  členskou základnu  s plánem činnosti na rok 2015, který je velmi bohatý. Pro názornost uvádíme několik aktivit, které nás v letošním roce čekají – účast na veletrhu Transport a Logistika v Mnichově, poskytnutí odborné spolupráce veletrhu For Logistic, poskytnutí odborné garance veletrhu Euro Trans Brno a konferenci Speed Chain. Asociace bude pokračovat v dlouhodobě úspěšných činnostech, mezi které patří provádění a udělování Evropského logistického certifikátu a organizaci a vyhlašování soutěže o logistický projekt roku 2015. K významným připravovaným akcím patří uspořádání 1. ročníku setkání s názvem „Den české logistiky“, který se uskuteční 16. 4. 2015 (www.den-logistiky.cz).
Výroční členská konference volila nové prezidium, které po oficiální části na svém prvním zasedání zvolilo nového prezidenta. Dosavadní prezident pan Ing. František Kyncl, Ph.D. se rozhodl již nepokračovat ve funkci. V prvním kole byl jednomyslně zvolen nový prezident Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D., který působí v logistice v pedagogickém procesu více než 20 let. Po krátkém představení svého působení v nové funkci poděkoval dosavadnímu prezidentovi za aktivní činnost v ČLA. Viceprezidentem byl opětovně zvolen pan Ing. Kamil Slavík, který je i předsedou národní certifikační rady.