Dne 2.března proběhla na půdě ČVUT CIIRC Praha výroční členská konference České logistické asociace.

Ve spolupráci s NVF jsme přítomným zástupcům členských společností představili finální podobu vzdělávacího projektu a hry pro studenty středních a odborných škol, projekt SUSMILE.

Projekt SUSMILE je dvouleté strategické partnerství ERASMUS+, které sdružuje osm partnerů ze čtyř zemí EU s cílem vytvoření digitálního dálkového vzdělávání, výukových nástrojů a materiálů, v oblasti udržitelné logistiky poslední míle pro studenty a učitele.

Součástí výroční konference byla prohlídka experimentálního prostředí Testbed pro Průmysl 4.0.
Testbed je jedinečné výzkumné prostředí pro vývoj a testování inovativních řešení pro pokročilou a plně integrovanou průmyslovou výrobu a procesy pro chytré továrny. Kombinuje různé technologie, jako je aditivní výroba, obrábění, robotická manipulace, inteligentní dopravní systémy, spolupráce člověka a robota, automatizované skladování a další. Díky flexibilnímu propojení univerzálních výrobních nástrojů a propracovaného řídicího systému lze stejné prostředky použít k provádění různých operací, které jsou podle potřeby optimálně naplánovány.
Testbed je unikátní platforma pro otevřenou spolupráci napříč průmyslem a akademickou sférou.

 

Budeme se těšit na shledanou při příležitosti další akce, kterou bude veletrh Transport Logistic Mnichov v květnu 2023.

Galerie