Cenu za vítězný projekt letošního ročníku soutěže si odnesl Budějovický Budvar n.p. za své „Nové logistické centrum“. Představitelé společnosti převzali ocenění České logistické asociace, z.s. již tradičně v rámci konference SpeedCHAIN 2018 v Břevnovském klášteře.

 

Pivovar Budějovický Budvar je dlouhodobě jedním z nejúspěšnějších potravinářských podniků v České republice. Byl založen v roce 1895 pod názvem „Český akciový pivovar“ a první várku piva uvařil 7. října 1895. BUDĚJOVICKÝ BUDVAR JE ÚSPĚŠNÝM POKRAČOVATELEM VÍCE NEŽ 700LETÉ TRADICE VAŘENÍ PIVA.

Budějovický Budvar je dnes moderní a akční firmou, která je postavena na pevných základech a je schopná obstát v tvrdém boji s konkurencí, za níž stojí obří nadnárodní koncerny. Světlý ležák Budweiser Budvar se vyváží do více než 70 zemí světa a patří mezi nejvíce exportované značky českého piva.

V roce 2014 se v kontextu strategie rozvoje podniku rozhodlo vedení pivovaru pro investice do výroby a logistiky, tak aby bylo možné reagovat na změny na trhu a požadavky zákazníků.

Základním podnikovým cílem bylo dlouhodobé zajištění konkurenceschopnosti pivovaru a růst zisku podporovaný investicemi z vlastních zdrojů.

V červnu 2015 byl ve spolupráci s projektantem Atelier Eis a společností SSI Schäefer (dodavatel automatizovaného zakladačového skladu provozovaného v pivovaru od roku 2009 vytvořen koncept řešení spočívající ve výstavbě nového skladu a jeho dopravně technologického napojení na výrobní linky včetně využití existujícího objektu konvenčního skladu v areálu a řešení dopravní obslužnosti obou areálů.

 

Do navrhovaného řešení byly již od začátku zahrnuty následující klíčové prvky:

 • Výškový regálový automatizovaný sklad (minimální požadovaná kapacita 18 600 palet)
 • Automatizovaná doprava palet s hotovými výrobky z výstupů stáčecích linek do skladu a na expedici
 • Automatizované zásobování stáčecích linek paletami s vratnými obaly
 • Technologický most zajišťující obousměrné propojení obou areálů (překonání veřejné komunikace).
 • Integrace stávajících prvků logistického systému (zakladačový sklad, konvenční sklad)
 • Efektivní řešení celopaletových nakládek (tzv. primární distribuce) s minimálními požadavky na manuální manipulaci a maximální eliminací chyb
 • Efektivní řešení přípravy necelopaletových nakládek (tzv. sekundární distribuce) s podporou mobilních terminálů, kumulací operací se stejnými artikly a automatického doplňování vychystávací zóny
 • Automatická výměna nevyhovujících palet s vratnými obaly
 • Maximální eliminace rizika výpadku
 • Etapizace výstavby, dodávek technologie a uvádění do provozu s minimálními požadavky na odstávky výroby a expedice
 • Rozšíření stávajícího systému řízení skladu na většinu logistického systému
 • Požadované objemy materiálových toků mezi jednotlivými částmi řešeného logistického systému

 

V rámci projektu byla rovněž realizována veškerá potřebná IT infrastruktura (servery, konvenční a bezdrátová síť) umožňující vytvořit pro navržené řešení dostatečně výkonné a spolehlivé prostředí.

 

Projekt byl realizován v součinnosti se společnostmi:

Budějovický Budvar, SSI Schäfer, ICZ, ZETES, SEWIO a INFOR.

Plánovaná návratnost investice je 6 let.