Říjen 2022: Česká logistická asociace uspořádala pro své členy tradiční podzimní exkurzi spojenou s diskuzním stolem.
Hostitelem s výborně připraveným programem akce a úvodní prezentací byla společnost  JIPOCAR Logistic Jihlava, která rovněž zprostředkovala exkurze ve svém chemickém skladu a ve výrobě společnosti Lemtech.
Stěžejními tématy setkání byla „energetická soběstačnost vs. dostupnost technologií a návratnost investic, vodík není experiment, vývoj manipulační techniky, nové vize a alternativy pro úspory a udržitelnou budoucnost firem“.
O zajímavou debatu především na téma „vodíková energie a možnosti dodávek, implementace této technologie a její bezpečnost, se postarali spíkři ze společností Jipocar Logistic (Jiří Vybíhal), Toyota Material Handling CZ (Jaroslav Žlábek), Air Products (Zuzana Janatová), MD logistika (Robert Kuchar) a moderátor akce Miroslav Rumler (Reliant Group).

Děkujeme všem zástupcům předních logistických společností za účast a přispění do diskuze, ve které budeme nejenom na výše uvedená témata pokračovat u příležitosti dalších plánovaných akcí.

Poděkování patří i partnerovi akce, společnosti Dallmayr (Michaela Beli), která poskytla svůj inovativní koncept Cafédock. Ten svou funkčností, mobilitou a přístupem k udržitelnosti do moderní vize společnosti, o které se zde mluvilo, patří. Nemluvě o zpříjemnění firemní akce, prezentačního prostoru i běžného kancelářského života zaměstnanců.

Více o:

Jipocar Logistic: přední česká společnost zajišťující komplexní služby v oblasti přepravy, skladování, logistiky a celního řízení nejvyšší úrovně.

Toyota Material Handling CZ: erudovaný dodavatel v oblasti řešení manipulace na trhu, pronájemních i servisních služeb, jednička v implementaci autonomní manipulační techniky nabízející možnost vodíkové technologie již v 90 % svých elektrických vozíků.

MD Logistika a.s. : tradiční česká firma s vlastními sklady, moderním vozovým parkem, manipulační technikou a podporou informačních technologií. Jednička v distribuci rychloobrátkového potravinářského zboží a poskytovatel jedné z největších nedělených mrazírenských komor v ČR.

Air Products: největší světový výrobce vodíku, aktivní ve všech částech vodíkového hodnotového řetězce včetně výroby, distribuce, skladování a dodávek. Průkopník v oblasti vodíkových paliv. Provozuje nejdelší vodíkový potrubní systém na světě a je dodavatelem kapalného vodíku světové úrovně. Poskytne přípravu nejekonomičtější možnosti dodávky pro konkrétní aplikaci ve společnosti.