ZÍSKALI JSME pro vás DOTACI na vzdělávání zaměstnanců!
Akvizice účastníků projektu “SPOLEČNĚ K LEPŠÍ LOGISTICE” byla zahájena!
Pokud jste své zaměstnance ještě nepřihlásili, učiňte tak neprodleně, zbývají některá volná místa v připravovaných souborech seminářů, nabízíme Vám možnost přihlášení se do vybraných seminářů, a tím umožnění bezplatného vzdělávání pro vaše zaměstnance. Jedinými dvěma podmínkami pro možnost využití této nabídky je členství v ČLA a účast přihlášeného zaměstnance v rozsahu alespoň 40 hodin vzdělávání (tedy 5 dnů seminářů) v průběhu jednoho roku, na který je projekt připraven.
Seznam volných kurzů naleznete v přihlášce na
https://goo.gl/forms/gBMMHOL9szOQr8dK2
Případné dotazy zasílejte na cla@czech-logistics.eu