ČESKÁ LOGISTICKÁ ASOCIACE DĚKUJE VŠEM ČLENSKÝM I NEČLENSKÝM SPOLEČNOSTEM ZA PŘÍZEŇ A SPOLUPRÁCI V LETOŠNÍM ROCE A PŘEJE ŠŤASTNÝ A ÚSPĚŠNÝ ROK 2018.