Cenu za logistický projekt roku 2018 si odnesl Budějovický Budvar n.p. za své „Nové logistické centrum“.

Cenu za vítězný projekt letošního ročníku soutěže si odnesl Budějovický Budvar n.p. za své „Nové logistické centrum“. Představitelé společnosti převzali ocenění České logistické asociace, z.s. již tradičně v rámci konference SpeedCHAIN 2018 v Břevnovském klášteře.

Pivovar Budějovický Budvar je dlouhodobě jedním z nejúspěšnějších potravinářských podniků v České republice. Byl založen v roce 1895 pod názvem „Český akciový pivovar“ a první várku piva uvařil 7. října 1895. BUDĚJOVICKÝ BUDVAR JE ÚSPĚŠNÝM POKRAČOVATELEM VÍCE NEŽ 700LETÉ TRADICE VAŘENÍ PIVA.

Budějovický Budvar je dnes moderní a akční firmou, která je postavena na pevných základech a je schopná obstát v tvrdém boji s konkurencí, za níž stojí obří nadnárodní koncerny. Světlý ležák Budweiser Budvar se vyváží do více než 70 zemí světa a patří mezi nejvíce exportované značky českého piva.

V roce 2014 se v kontextu strategie rozvoje podniku rozhodlo vedení pivovaru pro investice do výroby a logistiky, tak aby bylo možné reagovat na změny na trhu a požadavky zákazníků.

Základním podnikovým cílem bylo dlouhodobé zajištění konkurenceschopnosti pivovaru a růst zisku podporovaný investicemi z vlastních zdrojů.

V červnu 2015 byl ve spolupráci s projektantem Atelier Eis a společností SSI Schäefer (dodavatel automatizovaného zakladačového skladu provozovaného v pivovaru od roku 2009 vytvořen koncept řešení spočívající ve výstavbě nového skladu a jeho dopravně technologického napojení na výrobní linky včetně využití existujícího objektu konvenčního skladu v areálu a řešení dopravní obslužnosti obou areálů.

 

Do navrhovaného řešení byly již od začátku zahrnuty následující klíčové prvky:

 • Výškový regálový automatizovaný sklad (minimální požadovaná kapacita 18 600 palet)
 • Automatizovaná doprava palet s hotovými výrobky z výstupů stáčecích linek do skladu a na expedici
 • Automatizované zásobování stáčecích linek paletami s vratnými obaly
 • Technologický most zajišťující obousměrné propojení obou areálů (překonání veřejné komunikace).
 • Integrace stávajících prvků logistického systému (zakladačový sklad, konvenční sklad)
 • Efektivní řešení celopaletových nakládek (tzv. primární distribuce) s minimálními požadavky na manuální manipulaci a maximální eliminací chyb
 • Efektivní řešení přípravy necelopaletových nakládek (tzv. sekundární distribuce) s podporou mobilních terminálů, kumulací operací se stejnými artikly a automatického doplňování vychystávací zóny
 • Automatická výměna nevyhovujících palet s vratnými obaly
 • Maximální eliminace rizika výpadku
 • Etapizace výstavby, dodávek technologie a uvádění do provozu s minimálními požadavky na odstávky výroby a expedice
 • Rozšíření stávajícího systému řízení skladu na většinu logistického systému
 • Požadované objemy materiálových toků mezi jednotlivými částmi řešeného logistického systému

 

V rámci projektu byla rovněž realizována veškerá potřebná IT infrastruktura (servery, konvenční a bezdrátová síť) umožňující vytvořit pro navržené řešení dostatečně výkonné a spolehlivé prostředí.

 

Projekt byl realizován v součinnosti se společnostmi:

Budějovický Budvar, SSI Schäfer, ICZ, ZETES, SEWIO a INFOR.

Plánovaná návratnost investice je 6 let.