PROJEKTEM ROKU 2015 JE
ŘEŠENÍ JIPOCAR LOGISTIC

Jubilejní desátý ročník mezinárodní logistické konference SpeedCHAIN se stal místem předávání ocenění a certifikátů České logistické asociace. Ve dnech 4. a 5. listopadu jednalo v Břevnovském klášteru v Praze na této konferenci více než 500 odborníků z oblasti logistiky, dopravy a dalších oborů. Po celodenním odborném programu následoval slavnostní galavečer, na kterém ČLA ocenila Logistický projekt roku a předala certifikáty ECBL.

Logistickým projektem roku se stalo společné řešení automatizovaného skladu společnosti JIPOCAR Logistic a Automotive Lighting, člena skupiny Magnetti Marelli. Sklad je určen pro komponenty k výrobě LED-diodové světelné techniky v automobilovém průmyslu. V slavnostně nasvíceném Tereziánském sálu Břevnovského kláštera přebral cenu Ing. Petr Prokop, majitel společnosti JIPOCAR Logistic, z rukou Prof. Ing. Václava Cempírka, Phd., prezidenta ČLA a Dr. Alfonza Antoniho, viceprezidenta Evropské logistické asociace (ELA).